Sigorta nedir ?

İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri (prim) karşılığında taahhüt edilmesidir.

Sigorta Sözleşmesi nedir?

  • Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi halinde, tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder.
  • Sözleşme ile her iki taraf birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğüne altına girer.
  • Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara(sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır.

Sigorta nın doğuşu

XIV. yy. İtalyanın kıyı şehirlerinde başlamıştır. Sigortacılık başta özel kişiler tarafından geliştirildi. Cenovalılar, Venedikliler ve bazı Hansa şehirlerinde tacirler münferit olarak sigortacılık yapıyorlardı. Türkiyede ise ilk 1872 yılında yabancı sigorta şirketleri faaliyetlerine başlamışlardır. Atatürk ün direktifleri doğrultusunda kurulan Milli Reasürans A.Ş. ile yerli sigorta şirketleri doğmuştur. Bugün Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsat verilmiş 70 civarında şirket Türkiyede faaliyet göstermektedir..

Güneş Sigorta hakkında.

1957 yılında 2,500,000.-TL. sermaye ile kurulan Güneş Sigorta, günümüzde ülkemizin dev sigorta kuruluşları arasındadır. 40 yıllık birikimi ve tecrübesini çağdaş sigortacılığın gerekleri olan güçlü mali yapı, tutarlılık, teknoloji ve hızlı hizmet ile birleştiren Güneş Sigorta, yıllardır sanayi ve ticaret alanında ülkenin geleceğini etkileyen büyük projelere teminat vermektedir. Sermayesinin % 15'ini halka arz etmiş olan Güneş Sigorta'nın diğer sermayedarları faaliyet gösterdikleri sektörlerin önde gelen kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar sahip oldukları güçlü mali yapı ile Güneş Sigorta'ya duyulan güvenin teminatı olmuşlardır. Güneş Sigorta, temel sigorta ihtiyaçlarının yanı sıra kurumsal ve endüstriyel sigorta ihtiyaçlarını da geniş bir yelpazede, gerçekçi fiyatlarla tüketiciye sunmaktadır. Güneş Sigorta, yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, tarım ve hayvancılık, para nakli, kar kaybı, ticari ve endüstriyel risk sigortaları, sağlık, hırsızlık gibi sigorta çeşitleriyle yaşamın her alanında güvence sağlamaktadır. Sektörün rekabet ortamı içinde sigortalıya en ekonomik fiyatlarla hizmet vermeyi amaçlayan Güneş Sigorta, standart sigorta hizmetlerinin yanı sıra risk mühendisliği, planlama, inceleme- araştırma ve istatistik birimleri ile çağdaş sigortacılık çizgisinde çalışmalarını sürdürmektedir.   Geride bırakmakta olduğumuz 20. yüzyıl, insanoğlu için bir zamanlar hayal bile edilemeyecek gelişmelerle geçti. Teknolojik ilerleme insanoğluna yepyeni ufuklar açtı. Dünyadaki değişim süreci, tabii ki ülkemizi de etkiledi. Bu değişime paralel olarak, gelişmiş ülkelerle birlikte Türkiyede'de hizmet sektörü ön plana çıktı. Görünen o ki, önümüzdeki 21. yüzyıl bu değişimi daha da hızlandıracak ve hizmet sektörünü şimdikinden de önemli bir konuma getirecektir. Güneş Sigorta, yeni yüzyılda kendisini bekleyen sorumlulukların bilincindedir ve bu sorumlulukları karşılayacak yetişmiş insan gücü, tecrübe, çağdaş yapı ve teknolojiye sahiptir. Güneş Sigorta, yıllarca Türkiye'ye sunduğu üstün kaliteli hizmeti önümüzdeki yıllarda daha da ileri boyutlara taşıyacak, insanlarımızın doğabilecek yeni ihtiyaçlarını da karşılayarak sektördeki önemli konumunu daha da sağlamlaştıracaktır.

Saygılarımızla

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Malikbey Çarşısı Kat:1    26010-Eskişehir/Türkiye

Tel: 0(222) 231 11 51 - 231 92 47 - 231 85 17 Faks: 0(222) 230 86 03

© Copyright 1995-2005  "Şentürk™ Sigorta Aracılığı Hizmetleri Limited Şirketi"  All rights reserved.

Patent Haklarımız       Bize Ulaşın     Size Ulaşalım       email